Flensburg will dein Engagement und macht es möglich! Werkzeuge, News, Informationen uvm. für Vereine und Ehrenamtliche (und solche, die es noch werden wollen).

Flensburg will dein Engagement und macht es möglich! Werkzeuge, News, Informationen uvm. für Vereine und Ehrenamtliche (und solche, die es noch werden wollen).

Ergebnis Vereinssuche

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V.

Vores daginstitutioner og skoler udgør en vigtig søjle i det danske liv i Sydslesvig. De er privat drevne institutioner og løser den samme opgave for det danske mindretal og de med mindretallet samarbejdende frisere, som de offentlige institutioner gør for flertallet. Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. er dog mere end danske daginstitutioner og skoler. Vi står for en lang række andre pædagogiske institutioner og spændende projekter i Sydslesvig.

Vores primære opgave består i at sikre mindretallets børn og unge læring og udvikling. Vores institutioner formidler dansk sprog og kultur, og sproget i foreningen og foreningens institutioner er naturligvis dansk.

Vi driver ikke værdineutrale sprogskoler. Vi er forankret i regionen og har stærke bånd til Danmark. Det er vores mål at udvikle børnenes bevidsthed om, at de er en del af et dansk fællesskab. Et valg af vores institutioner indebærer derfor, at man tilslutter sig mindretallet som helhed. Det er samtidig vigtigt for os at dygtiggøre børnene til at begå sig i en tysk hverdag. Vores skoler er underlagt tysk lovgivning, og eksaminerne er fuldt anerkendt både i Tyskland og i Danmark.

Fon: 0461-50470